Odense Marineforening

Invitation til medlemsmøde torsdag den 07. juli 2022 kl.17.30 i Marinehuset. __________________________________________________

Kære medlemmer.

Hermed inviteres til medlemsmøde med følgende dagsorden: -

Velkomst ved næstformand Gert Olsen -

Orientering om status på Marineforeningens økonomi og fremtid. ved Aktivitetsudvalget. -

Eventuelt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.


Ændring af bestyrelse

Odense den 22. juni 2022.

Som det er de fleste bekendt, har bestyrelse og aktivitetsudvalg anvendt ekstraordinær megen tid på at tilpasse Marineforeningens økonomi til tidens krav.

Indtægterne er justeret, omkostningerne er blevet reduceret,  foreningens aktiviteter er blevet tilpasset.

Disse detaljerede planer er godt på vej til at forbedre Marineforeningens økonomi.

Bestyrelsen og aktivitetsudvalget kan med stolthed meddele, at vi aktuelt har opfyldt de estimerede økonomiske forventninger til 2022.

Desværre har næstformand Lars Lylov og kasserer Lene Lylov valgt at nedlægge deres hverv i Odense Marineforening med øjeblikkelig virkning. Vi beklager, at Lene og Lars har taget denne beslutning på et møde den 16. juni 2022 med repræsentanter for bestyrelsen og aktivitetsudvalget.

Bestyrelsen siger tak for deres indsats i vore fælles bestræbelser på at skabe en god og økonomisk velfunderet Marineforening tilpasset fremtiden.

Til erstatning for Lars Lylov tiltræder Gert Olsen, som tidligere er valgt til bestyrelsen.

En ny erfaren kasserer forventes at tiltræde i den nærmeste fremtid. Den pågældende person har tidligere været medlem af Odense Marineforening og er aktuelt medlem af en anden Marineforening på Fyn og bosiddende i Odense.

Vedkommende vil flytte sit medlemsskab til Odense Marineforening.

Vi glæder os til at præsentere de nye medlemmer af bestyrelsen på en kommende kammeratskabsaften.

Vi ser frem til et godt og fordomsfrit samarbejde i Marineforeningen i fremtiden.

Med kammeretlig hilsen

Knud Irving Nielsen       Gert Olsen

 Formand                       Næstformand