Odense Marineforening

Ekstra ordinær Generalforsamling d 18/4/23 kl 19

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Odense Marineforening tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.00 i Marinehuset Odense.

Dagorden:

1. Velkomst ved formanden.

2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår distriktsformand Erik Bodal.

3. Fremlæggelse af betinget købstilbud fra Odense Kommune til køb af Marinehuset, ved Erik Hansen.

4. Fremlæggelse af ændret budget for 2023 foranlediget af køb af Marinehuset, ved Ole S. Larsen.

5. Eventuelt.

Odense den 30.marts 2023. Bestyrelsen

Tilmelding til generalforsamlingen bedes venligst foretaget på mail til joernabild@live.dk.

Marineforeningen er vært ved en kop kaffe og et stykke brød.

På gensyn den 18. april 2023