Odense Marineforening

Aktivitetsudvalg

Formanden for udvalget orienterede om de opgaver der i øjeblikket blev behandlet i udvalget.

Der er forsat ingen afgørelse fra Ankestyrelsen om Marineforeningen kan overtage huset efter en forsamlingshusmodel.

Efter en telefonisk kontakt med Odense Kommune har vi erfaret, at det antagelig indtil videre ser positivt ud.

Vi har nedsat et lille udvalgt med henblik på at ansøge forskellige relevante virksomheder og fonde om midler til en række investeringer i Marinehuset for på sigt at kunne reducere vore faste udgifter til bl.a. el og varme samt kølefaciliteter.

Disse udgifter belaster vor samlede økonomi og forventes ikke at falde på sigt. I den anledning ser vi gerne, at der blandt vore medlemmer er een eller flere personer, som kunne hjælpe os med dette arbejde.

Jeg og kassereren, Ole Larsen, har været på et kursus om fondsansøgninger.

I vort medlemsblad er der aldrig noget indlæg fra Odense Marineforening. Vi burde også medvirke til at skabe interesse for det der sker i Odense.

Er der blandt vore mange medlemmer en person som har lyst til at være skribent en gang imellem til medlemsbladet? Jørgen Svanholt og jeg deltog i et distriktsmøde i Middelfart i søndag den 11. september.

Det var meget interessant og udbytterigt at hørehvad Fyns øvrige marineforeninger havde gang i. Vi orienterede om den “turn around” Odense havde gang i og de begyndende gode resultater heraf.

Forsamlingen gav udryk for, at de var glade for at Odense igen deltog positivt i distriktsmøderne. I det kommende år vil vi sætte en plan igang med henblik på hvervning, vedligeholdelse og behandling af vore nye som “gamle” medlemmer.

I den forbindelse er det nødvendigt at I også er os behjælpelig. I 2023 vil den traditionelle Havnekulturfestival blive afløst af en anden form for festival.

Hvorledes og hvordan er vi ikke vidende om i øjeblikket. Men uanset er det vigtigt for Odense Marineforening, at der kommer flere og nye kræfter til.