Odense Marineforening

Kammeratsskabsaften/ foredrag ved orlogskaptajn Ditte Dyreborg D 6/6

 

Invitation til foredrag ved orlogskaptajn Ditte Dyreborg tirsdag den 6.juni 2023 kl. 18.00 i Marinehuset.

Hermed inviteres medlemmer, ledsagere og venner af huset til et særdeles spændende foredrag.  udgår da Ditte er indkaldt i tjeneste

men vi beholder den gode spisning 

 kl. 18.00 der består af stegt flæsk med persillesovs og nye kartofler.

Tilmelding bedes meddelt til joernabild@live.dk. med angivelse af antal personer.

Deltagelse i middagen til kr. 100,00 pr. person bedes indbetalt på mobilpay 196679 med angivelse af navn.

Sidste frist for tilmelding og betaling er den 02. juni 2023.

Vi glæder til at se jer til dette ekstraordinære foredrag om et historisk kriminaldrama.

På gensyn.

Bestyrelsen